Klublove

Klublovene fastsættes ved generalforsamlingen. Denne afholdes en gang om året, og er tidspunktet, hvor du som medlem kan være med til at forme Social- og Sundheds-assistentklubben Aarhus.

Generalforsamlingen vil blive annonceret under Arranagementer og i kvartalsbladet i god tid. Indtil da kan du læse du nuværende klublove.