Arrangementer

Vi har løbende forskellige arrangementer i klubben, som du kan læse om og tilmelde dig til på denne side. 

Generalforsamling i klubben 2020

Tid: 
Tirsdag den 25. februar 2020 klokken 18.00 Sted: FOA, kantinen, Christians X’s vej 56-58, Viby J.

Indkaldelse til generalforsamling Download dagsorden her ▼

Tilmeld dig generalforsamling 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Regnskab
 7. Budget til orientering
 8. Ændring af klublove
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg:
  1. Valg af formand for 1 år (Lis Udengaard afgår som klubformand)
  2. Næstformand – (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg).
  3. Bestyrelsesmedlem – (Laila Mikkelsen – modtager genvalg)
  4. Bestyrelsesmedlem – Gitte Schneider – modtager genvalg)
  5. Bilagskontrollant – (Eva Lindtoft – modtager genvalg)
  6. Bilags kontrollant suppleant
 11.  Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.
 13. Afslutning

Ifølge lovene skal kandidat forslag til faggruppeklubbestyrelsen indsendes skriftlig til faggruppeklubben, Christians X’s vej 56 – 58, 8260 Viby J. senest den 11. februar 2020.

Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde senest den 18. februar 2020.

Humoristisk foredrag om brok

Brok er en del af den danske folkekarakter, en særlig måde at beklage sig på, som alle kan forholde sig til, men som er svær at få hold på. Hvad er brok egentlig for noget, hvor kommer det fra, og hvad kan vi stille op med det?
Hvordan undgår vi at ramme de forkerte med vores brok, og hvordan undgår vi selv at blive ramt? Læs mere om Storm Stensgaard og foredraget på https://www.stormstensgaard.dk/om

Foredraget er kun for medlemmer af Sygehjælpernes Brancheklub, Social- og sundhedsassistentklubben, 
Klubben for dagplejere i Århus og Odder, Faggruppeklubben for Social- og sundhedshjælpere samt Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Tid: 
Mandag d. 20. april klokken 19.00 Sted: FOA, mødesalen, Christians X’s vej 56-58, Viby J.

Tilmeld dig foredrag om brok 20. april

Rundvisning på Aarhus Teater d. 7. maj 2020. Først til mølle - max. 25 pladser

Faggruppeklubben vil gerne byde jer indenfor til en spændende rundvisning på Aarhus Teater. Der er kun plads til 25 deltagere, og det er tilmelding efter først til mølle princippet. Sidste frist for tilmelding er 1. april. 

Tid: 
D. 7. maj 2020 klokken 16.30-18.00 Sted: AARHUS TEATER, Teatergaden, 8000 Aarhus C

Alle pladser til rundvisningen er optaget.

Foto: David Bering

Tur ud i det blå – studietur for medlemmer, den 10. juni 2020

Klubben inviterer på den årlige hemmelige tur-overraskelse. Kom med ud i det blå og få en oplevelse sammen med dine kollegaer. OBS: Max. 90 pladser. Tilmelding senest onsdag. d. 22. april.

Tid:
Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 9.00 til ca. 22.30.  Sted: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Viby Kirke

Tilmeld dig studietur her. Du får kun besked, hvis der ikke er plads til arrangementet.