Arrangementer

Vi har løbende forskellige arrangementer i klubben, som du kan læse om og tilmelde dig til på denne side. 

Generalforsamling i klubben 2020

Tid: 
Tirsdag den 25. februar 2020 klokken 18.00 Sted: FOA, kantinen, Christians X’s vej 56-58, Viby J.

Indkaldelse til generalforsamling Download dagsorden her ▼

Tilmeld dig generalforsamling 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Regnskab
 7. Budget til orientering
 8. Ændring af klublove
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg:
  1. Valg af formand for 1 år (Lis Udengaard afgår som klubformand)
  2. Næstformand – (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg).
  3. Bestyrelsesmedlem – (Laila Mikkelsen – modtager genvalg)
  4. Bestyrelsesmedlem – Gitte Schneider – modtager genvalg)
  5. Bilagskontrollant – (Eva Lindtoft – modtager genvalg)
  6. Bilags kontrollant suppleant
 11.  Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.
 13. Afslutning

Ifølge lovene skal kandidat forslag til faggruppeklubbestyrelsen indsendes skriftlig til faggruppeklubben, Christians X’s vej 56 – 58, 8260 Viby J. senest den 11. februar 2020.

Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde senest den 18. februar 2020.