Klubbestyrelsen

Formand
Laila Mikkelsen
20 51 71 10
iwm@aarhus.dk

Tillidsrepræsentant Lokalcenter Vest

Næstformand
Britha Lund Sørensen
Mobil 51837395
bis@aarhus.dk

Næstformand i faggruppeklubben og fællestillidsrepræsentant i Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune.

Bestyrelsesmedlem
Viki Kjær Madsen
Mobil 30162534
viki.kjaer.madsen@odder.dk

Fællestillidsrepræsentant – Odder kommune

Bestyrelsesmedlem
Gitte Schneider
Mobil 50548534
gittes2008@hotmail.com

Arbejdsmiljørepræsentant Viby/Højbjerg
Faggrupperepræsentant Social og sundhedshjælperne

Bestyrelsesmedlem
Lone Krog Hansen
Mobil: 26222051
lkh@aarhus.dk

Bestyrelsesmedlem
Dina Jensen
Mobil: 51576965
dij@aarhus.dk

Tillidsrepræsentant
Århus Kommune

Bilagskontrollant: Eva Sørensen og Lisbeth Rasmussen

Bilagskontrollant-suppleant: Gitte Roenborg