Faggrupperepræsentant og sektorbestyrelse

Som faggrupperepræsentant repræsenterer man de social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere, som er medlem af FOA i den lokale afdeling, hvor faggrupperepræsentanterne kommer fra.

Som faggrupperepræsentant skal man bidrage til at formidle faggruppens synspunkter/problemstillinger overfor den lokale sektor.
Efter faggruppelandsmøderne udsendes referat til faggrupperepræsentanterne. Disse referater kan rekriveres ved henvendelse til klubben.Resume af referaterne udsendes på nyhedsbreve.

Ifølge forbundets love afholdes et årlig landsmøde af 2 dages varighed for grupper med et fælles fagligt udgangspunkt. Hver faggruppe i en afdeling (lokalt) repræsenteres ved et medlem, der vælges blandt medlemmerne tilhørende faggruppen.

Gitte Schneider
Mobil 50548534
gittes2008@hotmail.com

Faggrupperepræsentant og sektorbestyrelsesmedlem for Social og sundhedshjælperne

Viki Kjær Kusk
Mobil 30162534
vikikjaer.kusk@odder.dk

Faggruppesuppleant og sektorbestyrelsessuppleant for social og sundhedshjælperne.

Faggruppe-repræsentanter for social- og sundhedshjælperne

At være sektorbestyrelsesmedlem
Sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter for den enkelte faggruppe vælges på faggruppeklubbens generalforsamling, som indstiller de valgte til sektorgeneralforsamlingen.

Som sektorbestyrelsesmedlem varetager du faggruppens interesser overfor sektoren.