Social- og sundhedshjælperuddannelsen

I 1990 startede social- og sundhedshjælperuddannelsen, som erstattede hjemmehjælperuddannelsen.
Social- og sundhedshjælpere har en grunduddannelse på 12 – 14 måneder, alt efter merit. De kan herefter videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter.
Social- og sundhedshjælpere kan efteruddanne sig via AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne)

Arbejdssteder
Social- og sundhedshjælperne arbejder typisk i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger, i borgernes private hjem, plejeboliger eller i forskellige boformer, 24 timers beredskab og kører fx ud til borgere i forhold til planlagte og akutte opgaver samt nødopkald.

Hvad arbejder en social- og sundhedshjælper med?
Social- og sundhedshjælperen yder pleje og praktisk bistand (rengøring, indkøb og tøjvask) til borgere, som har behov for støtte og hjælp til at opretholde en normal daglig livsførelse. Social- og sundhedshjælperen har færdighed i at genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande. Social- og sundhedshjælperen skal kunne redegøre for disse iagttagelser og i den forbindelse være bevidst om eget ansvars- og kompetenceområde. Heri indgår motivation og aktivering med henblik på at bevare/vedligeholde egne ressourcer. Social- og sundhedshjælperen varetager endvidere elementære sygeplejeopgaver efter behov og instruktion. Social- og sundhedshjælperen har en bred kontaktflade til andre kommunale personalegrupper.

Hvad er særligt for social- og sundhedshjælperne?
Social- og sundhedshjælperne udgør en faggruppe, som er karakteriseret ved at være en generalist uddannelse med både praktik og teori. Social- og sundhedshjælperen er uddannet til at kunne redegøre og dokumentere hvordan og hvorfor en opgave skal udføres. Social- og sundhedshjælperen varetager desuden opgaven som praktikvejleder for elever på social- og sundhedsuddannelsen.

SOSU Østjylland
Efteruddannelsen for social-og sundhedshjælpere foregår på SOSU Østjylland. 
Gå på skolens hjemmeside og find ud af dine muligheder ►

Visioner, fag og faglighed
Faggruppeklubben har udarbejdet en række visioner for social- og og sundhedshjælperne.
Derudover har vi lavet en pjece, der beskriver social og sundhedshjælpernes faglige og menneskelige kunnen og potentialer.

Hjemmehjælperuddannelsen

Uddannelsen blev nedlagt i 1990, da man oprettede uddannelsen til social og sundhedshjælper. Hjemmehjælpere har en grunduddannelse på 4 – 7 uger med mulighed for suppleringskurser. Hjemmehjælpere kan opskole sig til social- og sundhedshjælper. Hjemmehjælpere kan efteruddanne sig via AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne).

Arbejdssteder
Hjemmehjælperne arbejder typisk i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger, i borgernes private hjem, plejeboliger eller i forskellige boformer, 24 timers beredskab og kører fx ud til borgere i forhold til planlagte og akutte opgaver samt nødopkald.

Hvad arbejder en hjemmehjælper med?
Hjemmehjælperne arbejder i dagvagter, aften- og nattevagter og har udekørende funktioner. Hjemmehjælpernes jobområder spænder bredt og omfatter fx personlig pleje, praktisk bistand (rengøring, indkøb og tøjvask). Hjemmehjælperen har færdighed i at genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande. Hjemmehjælperen varetager sygeplejeopgaver efter behov og instruktion. Det drejer sig fx om medicingivning og øjendrypning. Hjemmehjælperne kan være praktikvejledere for social- og sundhedshjælperelever.

Borgerne er mangfoldige i forskellige aldersgrupper og med forskellige behov og lidelser. Eksempler herpå er bl.a. borgere med demens, sclerose, muskelsvind, lammelser, misbrugere og unge handicappede.
Hjemmehjælperne deltager også i terminalpleje og gør døde borgere i stand. Hjemmehjælperne har en bred kontaktflade til andre kommunale personalegrupper.

Århus Social- og sundhedsskole
Efteruddannelsen for hjemmehjælpere foregår på Århus Social- og Sundhedskole.
Gå på skolens hjemmeside og find ud af dine muligheder.

Visioner, fag og faglighed
Faggruppeklubben har udarbejdet visioner for Hjemmehjælperne.
Der er også udarbejdet en pjece som fortæller om hjemmehjælpernes faglige kunnen og potientialer.

Download
Visioner for hjemmehjælperne ▼
Fag og faglighed for hjemmehjælpere ▼