Faggruppeklubben arbejder for dig

Vi kan tilbyde:

● Relevante faglige kurser

● Temaaftener

● Arbejdspladsbesøg

● Studieture

● Sociale arrangementer

● Rådgivning og vejledning

● Information

● Bibliotek med faglig litteratur

Vi arbejder med:

● Fag og faglighed

●Arbejdsmiljø

● Overenskomstforhold for vores faggrupper

● Efter/videreuddannelse

● Organisering af medlemmer

● Fag og faglighed på landsplan

● Formidling af fag-relevant/arbejdsmiljø litteratur mv.

● Servicering af medlemmer/elever

Derfor har du som medlem mulighed for at søge faggruppespecifikt råd og vejledning i forbindelse med ansættelse, kurser og uddannelse samt arbejdsmiljø