Hent bibliotekslister over litteratur du kan låne

Listen er en oversigt over, hvad faggruppeklubben har af faglitteratur som kan lånes. Faggruppeklubben håber, at du vil gøre brug af dette tilbud.

Download listerne og kontakt os, hvis du finder litteratur, du gerne vil låne. Listen er revideret juli 2011.