Arbejdsmiljø - det gælder din trivsel

Plejepersonalets arbejde kan være fysisk og psykisk belastende. Selvom antallet af anmeldte arbejdsskader generelt har været faldende gennem de sidste ti år, har det ikke været tilfældet indenfor social og sundhedsområdet. Det er særligt rygskader og psykisk betingende lidelser, der anmeldes her.

Derfor har faggruppeklubben udarbejdet en pjece, hvor formålet er at oplyse om de regler og love, der skal overholdes og give nogle henvisninger og gode råd til forebyggelse.

Derudover indeholder pjecen information om:

● Forebyggelse, samarbejde og ansvar

● Arbejdspladsvurdering

● Før arbejdets påbegyndes

● Hvad må Social og sundhedselever under 18 år

● Social og sundhedselever under 18 år må ikke

● Forflytninger – vurdering af belastninger

● Forflytning, løft og anden manuel håndtering i private hjem

● Håndtering af byrder

● Gravide på arbejdspladsen

● Personlige værnemidler

● Hvad er psykisk arbejdsmiljø

● Hvordan forebygges psykisk arbejdsmiljø

● Arbejdsskader

● Hent råd ogvejledning – henvisninger m.m.